Temadag for alle AHC-Familier lørdag den 17. juni 2017

Sted: Hotel Frederik d. 2., Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Program:

Start kl. 9 med kaffe/te og rundstykker

Kl. 9.30  Karin Lykke-Hartmann fra Århus Universitet fortæller om AHC-forskning

– internationalt og hvad de laver i Århus.

http://www.atp1a3disease.org/, kom gerne med spørgsmål

Kl. 12 Frokost

Kl. 13 Generalforsamling, forslag indsendes senest 31.maj

Kl. 14 Kaffe og kage – Erfaringsudvekslinger

Kl. 15 Udflugt til Birkegården Haver, Tågerupvej 4 / Tågerup, 4291 Ruds Vedby

Kl. 18 Pizza at køre hjem på

 

Jeg håber I alle har tid og lyst til at deltage denne spændende dag. Endeligt & bindende svar for tilmelding gerne snart og senest den 22.april til suffiam@gmail.com eller tlf. 24616028.

Der er ikke arrangeret barnepiger, da de unge sikkert har meget at snakke med hinanden om.  Arrangementet er gratis for foreningen medlemmer.

Der kan forekomme ændringer, i tilfælde af at der er behov for det. Vi glæder os rigtig meget til at se jer J

På vegne af AHC-Foreningen

Suffia