Kursusprogram 2005

PROGRAM FOR FAMILIE KURSUS PINDSTRUP Centret til 5. juni 2005

Kursets formål:

  • Kurset skal give børn med AHC en chance for at møde ligestillede børn.
  • At søskende til AHC børn lærer andre AHC børn og deres søskende at kende.
  • At AHC børnene og deres søskende får en viden om at deres situation ikke er enestående. Samt at de får en ide om hvordan man løser problemer i andre familier.
  • At give forældrene en mulighed for at dele den nyeste viden om behandling og forebyggelse af AHC.
  • At forældrene kan lære problemløsning af hinanden, specielt omkring AHC sygdommen og dens følger.
  • At knytte bånd mellem de ramte familier.
  • At hjælperne lærer andre børn med AHC at kende og derved også ser andre hjælpere og børn fungere sammen.
  • At hjælperne bliver inspireret og motiveret til fortsat at arbejde med AHC børn.
  • At fortsætte det foreningsarbejde i AHCkids.dk, som allerede er i gang.

 

Målgruppe og afvikling:

Kurset henvender sig til familier med børn, der har Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC).

Programmet på det aktuelle familiekursus vil tage udgangspunkt i det enkelte barns situation med fokus på deltagernes ønsker og behov.

Mens forældrene er til kursus lørdag vil børnene med AHC samt deres søskende blive engageret i forskellige aktiviteter af erfarne hjælpere.

Om søndagen forventes både børn og hjælpere at deltage i oplægget og de praktiske øvelser.

Da hele kursusindholdet er handicaptilrettet er der mulighed for at få dækket kursus- og opholdsudgifterne ifølge lov om social service § 28.

Ansøgning herom til relevant sagsbehandler foretages direkte af den enkelte familie.

 

Kursus program:

Fredag, den 3. juni:

18:00                  Ankomst til Pindstrup Centeret Reception, indkvartering i husene ved
ankomst.
18:30                  Middag

Herefter præsentation af kursusdeltagere og gennemgang af kursusprogrammet.

Mulighed for at lege, spille spil m.v.

21:00                  Aftenkaffe.

Lørdag, den 4. juni:

08:00 – 08:45     Morgenmad.

09:00 –12:00      Undervisning ved psykolog John Zeuthen i Neuropædagogik og kommunikation:

Med udgangspunkt i en simpel Neuroscreening gennemgåes relevante observationer for at udbrede forståelsen for den neuropædagogiske metode i hverdagens arbejde med og opdragelse af børn med kroniske sygdomme og udviklingshæmning.

I forlængelse heraf gives der eksempler på neuropædagogiske strategier i forhold til konkrete vanskeligheder, der kan opstå i hverdagens familieliv.

Kort sagt fokus på vore børns sociale adfærd og indlæring.

12:00 – 13:00     Frokost fælles for alle, både hjælpere, børn og voksne.

13:00 – 15:30     Undervisningen fortsættes af John Zeuthen.

15:30 – 18:00     Fælles fritid med mulighed for at bade i centerets varmt vands svømmebad.

18:00 –  ??         Middag, efterfulgt af fælles hygge i samlingsrummet og/eller i bohusene.

Søndag, den 5. juni:

08:00 – 08:45     Morgenmad.

09:00 – 11:45     Sanse stimulation gennem leg og bevægelse.

Lars Vendelbo Sørensen er gymnastik pædagog og uddannet sanse integrations terapeut, arbejder med at screene børn for Århus Kommune, for herefter at lægge op til en plan om hvorledes man kan hjælpe det enkelte barn.Lars giver på kurset ideer til hvordan kan vi stimulere børnene i hverdagen, så alle synes det er fedt.
Foredraget indeholder mange praktiske øvelser og er for alle deltagere, også børn og hjælpere samt ikke mindst forældrene, hvorfor løst tøj og gymnastiksko til alle anbefales.

11:45 – 12:00     Aflevering af værelser.

12.00 – 12:55     Frokost

13:00 – 14:00     Afrunding af sanse stimulationsindlægget.

14:00 – 14:45     Generalforsamling i AHCkids

15:00 – ??          Eftermiddagskaffe samt farvel og på gensyn.

 

Praktiske oplysninger og betaling:

Tid:                          Fredag den 3. juni 2005, kl. 18:00 til søndag den 5. juni 2005,
kl. 15:00.

Kursusleder:        Benthe Littau, formand for AHCkids.dk, tlf.: 8675 5112

Sted:                       Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé 1, Pindstrup,
8550 Ryomgård.

Telefon 8639 6111, hjemmeside: www.Pindstrupcentret.dk

Indkvartering:      Familie værelser med 2 eller 4 senge, hjælpere i
separate  værelser.
Der er sengelinned og alm. små håndklæder på alle værelser.

Hvert boafsnit har eget fællesrum med køleskab til fælles disposition.

Husdyr kan normalt ikke medbringes, grundet allergi.

Medbring gerne: Udendørstøj og sko, badetøj, spil og godt humør.

Pris:                        Kr. 2.750,- pr. deltagende familiemedlem, hvilket omfatter kursus, ophold og måltider.

Tilmelding:           Senest den 29. april 2005, ved overført betaling til
AHCkids  konto:

 


Opsamling af forældre dag med AHC foreningen ud fra hvad jeg kan huske.

Den “neuropædagogiske screening” viste på grundlag af 8 børn store varianser i beskrivelserne af børnenes adfærd.

Den model vi kom frem til og tolkede AHC ud fra var:
“en grad af …. eller relativ nedsat funktion i”:

 

Hypoarousal:                                                7 ja svar.

Hyperarousal                                                2  ja svar.

 

Svag funk. højre hjernehalvdel:                    6  ja svar.

Svag funktion venstre hjernehalvdel:             3  ja svar.

Svag funktion af forreste del af pandelappen: 9  ja svar.

Autisme:                                                     5  ja svar.

Under hvert afsnit snakkede vi spørgsmålene igennem.

 

Under Hypoarousal snakkede vi bla.  om

Svært ved at falde i søvn uden musik/lyde..

Let ved at falde i søvn.

Varme-kulde- smerte tærskler + sen renlighed.

Manglende sult – tørst fornemmelser.

Børn der synligt vågner op ved nyheder, nye mennesker.

Forskelligt energiniveau gennem en dag/hurtige skift.

Ritalin som en måske mulighed hvis ovenstående holdt i en børneneuropsykologisk undersøgelse.


Under Hyperarousal snakkede vi bla. om:

Fik børnene point her fordi konflikter og selvaktivering var med til at holde dem vågne?
Under Svag funktion i højre hjernehalvdel snakkede vi bla. om:

Manglende evne for at opfange det der sker mellem mennesker. (non verbalt sprog)

At have talesprog over eget forståelses niveau.

At være detaljefikseret.

Ikke at forstå længere sammenhænge (film)

At blive argumenterende og sort-hvid i opfattelsen af verden.

Ikke at kunne overskue en tallerken med forskellige ting på (salat)

At starte fortællinger forfra når de bliver afbrudt.

At have nøjagtige hukommelses spor (husker aftaler)

At have behov for overskuelighed, genkendelighed,- at få synlig struktur i dagen.

Dårlig øjenkontakt.


Under
Svag funktion i venstre hjernehalvdel snakkede vi bla. om:

Svag sproglig funktion.

Sjuske-finish problemer.

 

Svag Svag funktion venstre hjernehalvdel snakkede vi bla. om:

Udviklingsalderens betydning.

Manglende evne til at sætte aktiviteter i gang.

Manglende evne til at undertrykke impulser.

Manglende evne til at adfærdsændre ved mundtlig instruktion.

Aggressivitet (drengene)

Manglende vurdering / planlægning af af aktiviteter.

Problemer med S ord.

Autisme :

Jeg husker ikke hvad vi talte om her????

Var det mest den svage højre hemisfære der gav disse udslag???

 

OBS.

Der var store individuelle forskelle på børnenes alder og funktionsniveau.

Dagens sigte var ikke en neuropsykologisk udredning men en fortællende dag med tips til opdragelse og forståelse af børnenes vanskeligheder.

Det så ud som om:

Der var forskel på piger og drenge i adfærd.

Der var forskelle i funktions niveau inden for drengegruppen og inden for pigegruppen.

Der var forskel på den enkeltes funktionsniveau og adfærd på forskellige tider af døgnet.

Ovenstående er ikke en fyldestgørende sammenfatning af dagen- men da ingen skrev referat er dette det bedste jeg kan gøre.

Venlig hilsen

John Zeuthen.