Kursusprogram 2006

PROGRAM FOR FAMILIE KURSUS PINDSTRUP Centret 1.- 3. dec. 2006

Kursets formål:

  • Kurset skal give børn med AHC en chance for at møde ligestillede børn.
  • At søskende til AHC børn lærer andre AHC børn og deres søskende at kende.
  • At AHC børnene og deres søskende får en viden om at deres situation ikke er enestående. Samt at de får en ide om hvordan man løser problemer i andre familier.
  • At give forældrene en mulighed for at dele den nyeste viden om behandling og forebyggelse af AHC.
  • At forældrene kan lære problemløsning af hinandens erfaringer, specielt omkring AHC sygdommen og dens følger.
  • At knytte bånd mellem de ramte familier.
  • At hjælperne lærer andre børn med AHC at kende og derved også ser andre hjælpere og børn fungere sammen.
  • At hjælperne bliver inspireret og motiveret til fortsat at arbejde med AHC børn.
  • At fortsætte det foreningsarbejde i AHCkids.dk, som allerede er i gang.

 

Målgruppe og afvikling:

Kurset henvender sig til familier med børn, der har Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC).

Programmet på det aktuelle familiekursus vil tage udgangspunkt i det enkelte barns situation med fokus på deltagernes ønsker og behov, såvel de på forhånd udtrykte som de spontan fremkomne.

Da hele kursusindholdet er handicaptilrettet er der mulighed for at søge om at få dækket kursus- og opholdsudgifterne ifølge lov om social service § 28.

Ansøgning herom til egen sagsbehandler foretages direkte af den enkelte familie.

Da kurset i høj grad også tilfører hjælperne en viden, er det vigtigt, hvis barnets faste hjælper kan deltage som fællespasser under kurset.

Eventuel ønske om dækning af det ekstra timeforbrug kan søges separat hos egen sagsbehandler.

Kursus program:

Fredag, den 1. december: 

16.00 – 18:00      Ankomst til Pindstrup Centrets Reception, indkvartering i husene ved ankomst.

18:30                  Middag

19.30                  Præsentation af kursusdeltagere og gennemgang af kursusprogrammet.

Mulighed for børnene til at lege, spille spil m.v.

21:00                  Aftenkaffe.

 

Lørdag, den 2. december: 

08:00 – 08:45     Morgenmad.

09:00 –12:00      Undervisning ved neuropsykolog Dorte Damm fra Børnepsykiatrisk afdeling, Risskov.

Med udgangspunkt i de indsamlede problemer fra vores hverdag med AHC børnene, vil Dorte give løsningsforslag til hverdagens strategier.

12:00 – 13:00     Frokost fælles for alle, både hjælpere, børn og voksne.

13:00 – 15:30     Undervisningen ved Dorte Damm fortsætter

15:30 – 18:00     Fælles fritid med mulighed for at bade i centerets varmtvands svømmebad.

18:00 –  ??         Middag, efterfulgt af fælles hygge i samlingsrummet og/eller i bohusene.

 

Søndag, den 3. december 

08:00 – 08:45     Morgenmad.

09:00 – 11:45     Undervisning i ikke voldelig kommunikation ved Karsten Schacht-Petersen, Center for Nonviolent Communication (CNVC) (www.cnvc.org)

Hvordan bruges IVK i samspillet mellem børn og forældre/hjælpere?

Hvorfor mindskes konflikterne mellem parterne?

Undervisningen foregår som flere oplæg vekslende med øvelser.

11:45 – 12:00     Aflevering af værelser.

12.00 – 12:55     Frokost

13:00 – 14:45      Generalforsamling i AHCkids

15:00 – ??          Eftermiddagskaffe samt farvel og på gensyn.

 

Praktiske oplysninger og betaling:

Tid:                          Fredag den 1. december 2006 fra 18:00 (tidligst kl. 16.00) til søndag den 3. december 2006 kl. 15:00.

Kursusleder:        Benthe Littau, formand for AHCkids.dk, tlf.: 8675 5112

Sted:                       Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé 1, Pindstrup, 8550 Ryomgård.

Telefon 8639 6111, hjemmeside: www.Pindstrupcentret.dk

Indkvartering:      Familie værelser med 2 eller 4 senge, hjælpere i separate værelser.

Der er sengelinned og alm. små håndklæder på alle værelser.

Hvert boafsnit har eget fællesrum med køleskab til fælles disposition.

Husdyr kan normalt ikke medbringes, grundet allergi.

Medbring gerne: Udendørstøj og sko, badetøj, spil og godt humør.

Pris:       Kr. 3.800,- pr. deltagende familiemedlem, hvilket omfatter kursus, ophold og måltider.
Tilmelding: Ansøgning bedes så vidt muligt iværksættes straks, da ekspeditions-tiden ofte er lang.

Tilmelding senest den 15. oktober 2006, ved overført betaling til AHCkids konto: