Gør hverdagen lettere

 • På  www.handicap.dk findes ansøgningsskemaer til Parkeringskort, DSB Ledsagerkort, Børneledsagerkort og Falck-abonnement.
 • Kør billigere over Storebælt med BroBizz Handicap, læs mere: www.storebaelt.dk
 • Du kan bruge et pillepas, hvis du rejser til et Schengen-land eller et land, der er omfattet af pillepasordningen, og medbringer et lægemiddel, der indeholder euforiserende stoffer. Pillepasset udstedes med gyldighed i højst 30 dage, er gratis og fås på apotekerne. www.sundhed.dk
 • Går rejsen til USA eller andre lande uden for Schengen-landene, skal man have et brev fra behandlende læge, hvor der står hvad man fejler, hvilken medicin man får, samt recept på al medbragt medicin.
 • En familie, der har et barn eller en ung under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom, kan få dækket de merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste , der er en følge af barnets handicap eller sygdom, i form af en merudgiftsydelse https://www.borger.dk/Sider/default.aspx
 • Kørestol:
  Alle AHC-børn har brug for en kørestol. Inden man anskaffer sådan en, er det vigtigt at vide hvilke funktioner og egenskaber den skal have :
  1. Nakkestødte, der kan reguleres i højden
  2. Stødte i ryggen og til armene
  3. Benstødte, der kan reguleres
  4. Bremser.
  5. evt. med vippefuntion
  6. Stolen skal kunne vokse med barnet
  En kørestol kan være besværlig at køre med udendørs i ujævnt terræn. Her kan det være en god løsning med en “Jogger” eller en stor klapvogn (model: Otto Bock- Kimba Spring 2
  Ansøgning om kørestol eller andet køretøj findes på kommunens hjemmeside
 • At få bevilget en handicapbil til barnet, tager mellem 1-2 år inden bilen holder i garagen. 
  Flere gode råd om anskaffelse af handicapbil kan læses på www.ptu.dk