Links

Sjældnediagnoser.dk Den 6.nov.2010 er AHC-Foreningen blevet optaget i fællesskabet Sjældne Diagnoser

www.ahckids.org  Alternating Hemiplegia of Childhood Foundation

www.csh.dk   Center for Små Handicapgrupper

www.epilepsi.dk   Videncenter om Epilepsi

www.epilepsiforeningen.dk  Dansk Epilepsiforening

www.dukh.dk Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

www.ahckids.nl AHC Vereniging Nederland (AHC i Holland )

www.ahckids.de AHC-Deutschland e.V. (AHC i Tyskland)

www.ahci.ie AHC- Irland

www.handicapbarn.dk  Siden er en portal for forældre med handicappede børn.