Temadag den 26.maj 2018


Sted: Hotel Frederik d. 2., Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Program:

Start kl. 9 med kaffe/te og rundstykker

Kl. 9.30 Karin Lykke-Hartmann fra Århus Universitet vil fortælle

  1. Nyt fra AHC-mødet i Japan sep.2017,
  2. Forskning
  3. Kendskab til en genvariation og hvad betydning det har

Kl. 12 Frokost
Kl. 13 Karin Lykke -Hartmann fortsætter
Gæstetaler Martin Juul
Erfarings-udveksling

Kl. 14.30 Generalforsamling, forslag indsendes senest 1.april 2018

Kl. 15 Kaffe og kage

Kl. 16 Afslutning på Hotellet

Kl. 18 Aftensmad – Sted kommer senere

Da vi får flere udenlandske gæster på besøg vil dagen afsluttes med en middag fra kl.18. Gæsterne er Eva og hendes familie fra Chile og Gosia og hendes forældre fra Tyskland.

Der er arrangeret barnepige, som vil hjælpe til med at underholde og holde øje til temadagen.  Arrangementet er gratis, da vi satser på penge fra Tips og Lotto Puljen.
Endeligt & bindende svar for tilmelding til temadagen og aftensmad hos Suffiam@gmail.com eller tlf. 24 61 60 28, gerne snart og senest den 4.maj.

Der kan forekomme ændringer, i tilfælde af at der er behov for det.