På besøg hos AHC18+ i Tyskland

Vi blev inviteret i deltage i AHC18+´s møde den 3. – 7.juli i Wiesbaden i Tyskland.
Katrine, Jens Henrik og jeg deltog.

Mødet var sammensat af af gode faglige emner og udflugter.

Emnerne var:
1. Adfærdssygdomme og andre psykiatriske lidelser i AHC ,
2. Hjerteproblemer med AHC
3. Seksualitet, Kærlighed, Partnerskab – Hvad er mine rettigheder?
4. IAHCRC CLOUD Platformen
5. Indberetning til Orphan Anesthesia, tysk projekt – AHC-patienter i narkose

Udflugterne:
1. Sejltur på Rhinen, fra Rüdesheim – Lorelei-St. Goar. En fantastisk flot tur
2. Udflugt til Neroberg, en Russisk-Ortodoks kirke og vinsmagning
3. Klatring i klatrevægge, med forskellige sværhedsgrader. En spændende oplevelse.

På mødet deltog AHC patienter fra Tyskland, Italien, Polen, Australien og Danmark. Det var nogle spændende dage, med god tid til erfarings udveksling, godt ophold og dejlige mennesker. Vi håber at kunne deltage igen en anden gang.

Suffia Madsen
Formand for AHC Foreningen