Temadag for patienter, pårørende og interesserede lørdag den 16. november 2019

Sted: Hotel Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted https://www.konference.dk/kursuscenter/soerup-herregaard

Program:          8.30 Ankomst, kaffe/the med brød mm.

                            9.00 Velkomst og præsentation

                           9.30 Karin Lykke-Hartmann AHC-Forsker fra Århus Universitet fortæller om nyeste forskning

                           12.00 Frokostbuffet

                           13.00 Spørgsmål til Karin

                           13.30 Erfaringsudveksling

                                                      Nyt fra AHC18+ mødet i Tyskland

                                                      Nyt fra ATP1A3 Symposium på Island

                                                      Drugstars         

                           14.30 Kaffe og kage

                           Ca. 15 Afslutning                       

Arrangementet er gratis for alle medlemmer, for ikke medlemmer er prisen 650 kr . Endelig og bindende tilmelding senest den 10. oktober pr. email eller telefon +4524616028, ved afbud senere end 3 dage inden mødets start, koster det 300 kr. pr person.

Der kan forekomme ændringer. Vi glæder os til se nye som gamle medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Suffia