Generalforsamling 2023

Kære Medlemmer af AHC Foreningen

Vi afholder den årlige Generalforsamling

lørdag 6. maj kl.11 –  Skælskørvej 73, 4250 Fuglebjerg.

For at deltage i Generalforsamlingen er det nødvendigt at årets kontingentet på 100 kr er betalt.(beløbet kan sendes til kontonr. 0524-0000240191 eller på mobilepay 4053VV )

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.april.

Vi har mulighed for at oprette zoom møde, til jer der bor langt væk, håber vi får så mange som muligt med.

Efter Generalforsamlingen spiser vi frokost – derfor rart at vide hvor mange kommer.

Send gerne en besked til suffiam@gmail.com om I ønsker at deltage fysisk eller online.

Håber I alle har det godt og ønsker jer en god dag.

På vegne af bestyrelsen

Suffia Madsen

Formand for AHC Foreningen