Persondata

Persondatapolitik

23. maj 2018

Samtykke

Ved indmeldelse i AHC-Foreningen gives samtykke til at foreningen gemmer og opbevarer medlems data i overensstemmelse med gældende lovgivning under EU General Data Protection Regulation (GDPR) herunder med referencer til persondataforordningen.

Medlemsdata

Formålet med opbevaring af medlemmets personoplysninger, herunder navn, adresse, email, tlf.nr, medlemstype, begrundes i medlemsadministration til kontingentopkrævninger, til distribution af AHC-Foreningens arrangementer.

Personfølsomme data

Ved indmeldelse i AHC-Foreningen er det valgfrit at angive navn og fødselsdato for den person der er berørt af AHC, hvilket, i henhold til GDPR, tilkendegiver et sygdomsforhold. Angivelse af en AHC persons navn og fødselsdato ved indmeldelse anses som samtykke fra medlemmet/den forældrepårørende til at AHC-Foreningen opbevarer dataene.( Dataene har til formål at sende fødselsdagshilsner til AHC personen.)

Behandling af persondata

AHC-Foreningen behandler kun data om medlemmer, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til foreningens nævnte formål med medlemsadministration. Dataansvarlig er foreningens formand.

AHC-Foreningen er afhængige af at medlemsdata er korrekte og opdaterede for at kunne yde service overfor medlemmerne. Ændringer af medlemsdata kan sendes til suffiam@gmail.com

Udmeldelse

Udmeldelse af AHC-Foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse på suffiam@gmail.com

Medlemsdata slettes helt ved udmeldelse, dog senest et år efter udmeldelse. Ved genindmeldelse skal indmeldelsesdata indsendes på ny via linket på foreningens hjemmeside https://ahckids.dk/ahc-foreningen/medlemskab/

Ved manglende kontingent betaling slettes et medlem automatisk af AHC-Foreningens medlemsadministrator ved næstkommende opgørelse over medlems status ved kalenderårets udløb. Ønsker et medlem herefter fortsat at være medlem af AHC-foreningen skal indmeldelsesdata indsendes på ny via linket på foreningens hjemmeside https://ahckids.dk/ahc-foreningen/medlemskab/

 

Aftaler om behandling af persondata med anden part

AHC-Foreningen har ingen aftaler med anden part om databehandling

Medlemsrettigheder

Som medlem har man til en hver tid ret til at få oplyst hvilke data foreningen behandler i tilknytning til det enkelte medlemskab, hvor foreningen har dataene fra og hvad foreningen anvender dataene til. Ligeledes har man som medlem til en hver tid ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger samt at tilbagetrække sit samtykke til de indsamlede medlemsdata. Henvendelse til foreningen herom sendes til suffiam@gmail.com

 

 

Indsigelse eller klage over behandling af persondata

Mener du, at dine oplysninger bliver indsamlet eller behandlet i strid med loven eller de betingelser vi stiller, og det samtykke der er givet, er du velkommen til at kontakte foreningen med en indsigelse mod behandlingen.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer om Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

 

Handelsbetingelser og betingelser for kreditkortabonnement

Kontakt: suffiam@gmail.com

Web: https://ahckids.dk/ahc-foreningen/medlemskab/

Cvr.nr.: 35547533

Handelsbetingelser vedrører alene indmeldelse og automatisk opkrævning af kontingent.
Ved indmeldelse i AHC-Foreningen forventes foreningens vedtægter kendt.

Generelt

Betaling foregår ved bankoverførsel til Sparekassen Sjælland 0524-240191

Pris og periode

Alle kontingent priser er inkl. moms. og opkræves en gang årligt pr. 15.januar

Forbehold

AHC-Foreningen forbeholder sig ret til at ændre priser på kontingent efter forudgående varsel og vedtagelse på generalforsamling.

Abonnementsvilkår og betaling

Al betaling foregår via bankoverførsel.

Procedure for abonnementshævning

Det er medlemmernes ansvar at sørge for betaling af årligt kontingent. Fast overførsel i banken anbefales.

Fortrydelsesret og reklamationsret 

Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter betalt tilmelding.
Da AHC-Foreningen ikke leverer fysiske produkter med ydelser, er medlemskabet ikke omfattet af en reklamationsret. Klager over indmeldelse og automatisk betaling af kontingent kan ske til AHC-Foreningens bestyrelse, som vil behandle klagen.


Medlemmets ansvar 

AHC-Foreningen forbeholder sig ret til at spærre et medlemskab ved manglende betaling.